Beroepservaring

Een lijstje met een opsomming van mijn beroepservaring.

Ik kan het ook kort voor je samenvatten:

een vastbenoemde ambtenaar besluit na 20 jaar haar gouden kooi te verlaten en gaat op zoek naar nieuwe horizonten in de juridische en digitale wereld.

1995-1996 - Stagiair-advocaat bij advocatenkantoor Van Elslander-Ronse in Brugge.

 • Verkeersongevallen en aansprakelijkheden
 • Na ontslag om ambtenaar te worden, nog enkele maanden 2 avonden in de week op vraag van stagemeester conclusies geschreven als bijverdienste

1996-2001 -  Adjunct-adviseur (jurist) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, federale diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen

 • In een weekend een tijdsregistratiesysteem gemaakt in Excel (met automatiseringen en controlefuncties) omdat er geen budget was en/of geen tijd om een overheidsopdracht uit te schrijven. Het systeem is nog jaren gebruikt geweest door het personeel.
 • Tijdens de dioxinecrisis 1999 onderzocht wat wettelijk mogelijk was om politiebesluiten op te maken voor de gouverneur om allerlei ondernemingen op te eisen (afvalplaatsen, verbrandingsovens,...), want dit was een crisis die nog nooit gebeurd was. Coördinatie van de werkzaamheden.

2001-2004 - Wnd. arrondissementscommissaris in West-Vlaanderen

 • Na een incident met slachtoffers WO I in samenwerking met verschillende diensten een procedure uitgewerkt en boekje gemaakt waarin alle procedures en wetgeving werd uitgelegd. Het boekje is nog altijd gewild bij wie betrokken is in WO I.
 • Tijdens sociale acties (witte woede) duizenden opeisingsbesluiten moeten laten opmaken. Het personeel heb ik hiervoor geleerd om documenten samen te voegen en aan de instellingen werd gevraagd om te werken met vastgestelde templates zodat tijd werd gewonnen en efficiënt kon gewerkt worden.

2004-2012 - Wnd. adviseur FOD Binnenlandse Zaken, federale diensten gouverneur van West-Vlaanderen.

 • Onverwachte herorganisatie van de diensten  (ontvangst van honderdduizend dossiers van wapenbezitters die hun wapen moesten aangeven in kader van de nieuwe wapenwetgeving). In een korte tijdspanne moest met een beperkt personeelsbestand alles zo snel mogelijk geregistreerd worden en een klassement ontwikkeld dat jarenlang kon gebruikt worden. 
 • Projectleider en contactpersoon voor de Nederlandstalige provincies bij de FOD Binnenlandse Zaken voor een BPR (Business Process Engeneering) ter modernisering.
 • Kiesagenda uitgewerkt en gemaakt voor de bijzondere herverkiezing voor een deel van de provincieraadsverkiezingen in West-Vlaanderen.

2004-2019 - Lesgever School voor Bestuursrecht (nu Vonk): cursus kieswetgeving

 • Een complexe materie als de kieswetgeving uitleggen aan ambtenaren van de burgerlijke stand en bevolking.

2012-2014 - Directeur van de federale diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen

 • Verhuis geregeld van de federale diensten van de gouverneur naar het FAC Kamgebouw aan het station via een systeem van verhuisassistenten. De inrichting van het gebouw, aankoop van materialen (overheidsopdrachten) geregeld. 

2012-2014 - Voorzitter Raad voor verkiezingsbetwistingen van West-Vlaanderen

 • Naast de normale werkuren enkele tientallen dossiers met klachten tegen de gemeenteraadsverkiezingen behandelen en alle verkiezingen in West-Vlaanderen goedkeuren. Organisatie van de werkzaamheden van de rechtbank als voorzitter. Hertelling geleid.

2012-2015 - Lesgever vzw Wobra (Brandweerschool West-Vlaanderen): cursus organisatie van de hulpdiensten.

 • Complexe materie, hoe België en de hulpdiensten georganiseerd zijn uitleggen.

2014-2016 - Kabinetschef gouverneur van West-Vlaanderen

 • Dossier opgesteld voor Europese subsidies voor een studie voor een kustwachtcentrale, inclusief coördinatie met verschillende federale en Vlaamse diensten 

2016-2017 - Directeur FOD Binnenlandse Zaken, federale diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen

Vanaf 2017 heb ik loopbaanonderbreking genomen. Soms vertelt een burn-out en vooral je buikgevoel dat het tijd is om andere oorden op te zoeken. Dus besloot ik eerst om te doen wat ik al altijd had willen doen: een boek schrijven. Zowel schrijven van het boek, maken cover, het publiceren, maken website en reclamefilmpje werd volledig zelf gedaan.

2019-2020 - Tijdelijke vervanging als jurist bij het Sociaal Huis in Torhout (schuldbemiddeling)

 • Zelfstandig de functie van schuldbemiddelaar tijdelijk vervuld na halve dag opleiding. Tevens nieuwe huurcontracten, een nieuw theaterreglement en overzicht van bestaande verjaringstermijn opgemaakt.

Helaas zorgde een ongeluk met een zware hersenschudding en whiplash dat ik enkele weken uitgeschakeld was, waardoor we in onderling overleg, in het belang van de cliënten, besloten om mijn contract te beëindigen in plaats dat ik een contract van onbepaalde duur kreeg.

2020 - SEO copywriter (freelance) en schrijver

 • Geleerd om teksten te schrijven voor het internet die aangepast zijn aan de algoritmes van de zoekmachines.

Je zal je hier kunnen inschrijven op een nieuwsbrief eens ik iets interessants te vertellen heb.