Persoonlijkheid

Tijdens mijn burn-out volgde ik loopbaanbegeleiding.

Tijdens deze gesprekken moest ik ook een persoonlijkheidstest afleggen: Myers-Briggs.

In Myer-Briggs wordt je persoonlijkheid bepaald op basis van hoe je de wereld ziet en de manier waarop je beslissingen neemt.

Het resultaat vond ik merkwaardig treffend omdat de "twee" personen of rollen die ik professioneel al heel mijn leven vervuld heb, duidelijk naar voren kwamen.

Dat heeft mijn interesse in het afnemen van persoonlijkheidstesten gewekt, want je kent jezelf nooit goed genoeg, zelfs al ben je al "enkele jaren" oud.

Iedereen blijft constant veranderen.

Dus kan je hier de verschillende persoonlijkheidstesten lezen die in kaart brengen wie ik ben, hoe ik ben en wat mijn sterktes en zwaktes zijn:

1. Myers-Briggs
2. The Big Five-persoonlijkheidstest
3. Beroepskeuzetest KU Leuven (gebaseerd op Big Five)

Ik geef telkens kort uitleg wat je leert uit de test.

Myers-Briggs

De twee persoonlijkheidstype die ik volgens de afgelegde test combineer, zijn: ENFJ en ENTJ.

Hieronder heb ik van beide persoonlijkheidstypes de sterke punten, de ontwikkelpunten en de stressfactoren samengebracht.

Meer informatie over de soorten persoonlijkheidstypes, lees je op de website van Myers-Briggs of op de websites van TeamTechnology of Typelogic

ENFJ-persoonlijkheidstype

ENFJ-type Myer_Briggs

 ENJF-persoonlijkheidsprofiel (MBTI)  

The MyersBriggs Company
www.myersbriggs.com

ENFJ's zijn vaak warme en ondersteunende persoonlijkheden die goed kunnen samenwerken. Ook zijn ze vriendelijk en georganiseerd. Bovendien zijn ze overtuigend. Ze komen het beste tot hun recht in een omgeving waar samenwerken en harmonie hoog in het vaandel staan, vooral bij het behalen van gezamenlijke doelen. ENFJ's zijn vaak aangetrokken tot banen in de hulpverlening, het onderwijs, de gezondheidszorg of in een religieuze omgeving. ENFJ-types helpen anderen zich vaak te ontwikkelen en ze begrijpen snel de emotionele behoeften van anderen.

🏋️‍♀️Sterke punten ENFJ

 • Kunnen het beste uit een team halen door nauwe samenwerking en nemen van beslissingen.
 • Respecteren waarden van anderen bij het nemen van beslissingen.
 • Ze betrekken anderen in het proces beslissingen te nemen
 • Bedreven in bereiken consensus
 • Inspireren als leider

🤔 Ontwikkelpunten ENFJ

 • Praten veel
 • Raken ontmoedigd als ze weinig feedback krijgen van anderen
 • Verwachten dat anderen zich net zo inzetten als zij zelf doen
 • Hebben het lastig met ontbreken consensus en met omgaan met conflicten
 • Kunnen bij nemen van beslissingen voorbij gaan aan logica en feiten.

💦 Stressfactoren ENFJ

 • Niet-harmonieuze omgevingen met conflicten
 • Uitsteller
 • Omgevingen waar er niet wordt samengewerkt
 • Geen waardering krijgen
 • Kortzichtigheid en besluiteloosheid

Bron:  ENFJ-persoonlijkheidsprofiel (MBTI) | The Myers-Briggs Company (themyersbriggs.com)

ENTJ-persoonlijkheidstype

ENTJ-persoonlijkheidstype

ENTJ's zijn niet bang om moeilijke beslissingen te nemen om doelen te bereiken en vinden het leuk complexe problemen op te lossen. Ze komen het beste tot hun recht in een snelgroeiende en competitieve omgeving, waarin het bereiken van doelen wordt beloond en ze steeds voor nieuwe uitdagingen worden gesteld. ENTJ's zijn aangetrokken tot leiderschaps- en managementfuncties, waarbij de analytische vermogens worden uitgedaagd. ENTJ's zijn aangetrokken tot leiderschaps- en managementfuncties, waarbij de analytische vermogens worden uitgedaagd.

🏋️‍♀️Sterke punten ENTJ

 • Zien het grote geheel en denken strategisch na over de toekomst.
 • Kunnen mensen en middelen efficiënt inzetten om langetermijndoelen te bereiken.
 • Zijn gestructureerd en uitdagend, waarbij ze veel vragen stellen.
 • Strategisch ingesteld, voelen zich comfortabel in een sterke leiderschapsrol.
 • Energie krijgen van het bevorderen van communicatie met personen.

🤔 Ontwikkelpunten ENTJ

 • Kunnen bijdragen van anderen over het hoofd zien.
 • Verwaarlozen soms de behoeften van mensen die hun plannen implementeren.
 • Ze leggen de lat hoog voor zichzelf en hebben de neiging dit ook voor anderen te doen.
 • Daardoor kunnen ze hard en intimiderend overkomen.

💦 Stressfactoren ENTJ

 • Verkeerde informatie ontvangen.
 • Inefficiëntie en geen organisatie.
 • Gebrek aan controle.
 • Negeren van richtlijnen.
 • Negeren van mijn logische beslissingen.

Bron: ENTJ-persoonlijkheidsprofiel (MBTI) | The Myers-Briggs Company (themyersbriggs.com)

Meer informatie kan je dus lezen op de volgende websites:

Door deze test wist ik al iets meer over een mogelijke beroepskeuze, maar de MBTI-persoonlijkheidstest wordt ook wel betwist. Ik besloot op zeker te spelen en nog een persoonlijkheidstestje af te nemen die minder betwist wordt: The Big Five persoonlijkheidstest.

The Big Five persoonlijkheidstest

De Big Five persoonlijkheidstheorie is één van de persoonlijkheidstesten die het minst betwist wordt, dit in tegenstelling tot Myers-Briggs. Bij deze test wordt iemand zijn persoonlijkheid getest via vijf dimensies (The Big Five). Deze test wordt ook vaak de OCEAN-test genoemd, verwijzend naar de vijfdimensies: openheid, contentieus, extraversie, aangenaam, neurotisch.
Het gaat om:

 • Openheid: In welke mate sta je open voor nieuwe ervaringen? Ben je van nature fantasierijk, loop je over van ideeën? Of ben je wat traditioneler ingesteld en hou je het liever bij het oude? 
 • Contentieus: Ben je iemand die erg georganiseerd is, op tijd is? Ga je structureel en systematisch te werk? Of ben je meer iemand die wat flexibeler is en soms wat chaotisch?
 • Extraversie: Hoe extravert is iemand? Je score laat zien in welke mate je behoefte hebt aan contact met andere mensen. Introverte mensen werken liever  op zichzelf en extraverte mensen hebben meer behoefte aan contact met anderen en houden meer van afwisseling.
 • Aangenaam: In welke mate ga je meer van je eigen belang uit of heb je meer oog voor de belangen van anderen? Een lagere score wil zeggen dat iemand competitiever, minder inschikkelijk is. En een hogere score betekent dat je meer altruïstisch, wat socialer en milder bent.
 • Neurotisch: Ben je van nature kalm en niet snel van je stuk te brengen of ben je van nature wat gevoeliger, sensitiever en sneller bezorgd?

Per dimensie kun je hoog, laag of ergens daar tussenin scoren. Er zijn geen slechte scores. Je moet er alleen voor zorgen dat je een (werk)omgeving vindt of creëert die bij je persoonlijkheid past.

Dergelijke OCEAN-test of Big Five-test kan je afnemen via deze website (Engelstalig) waarbij je 44 vragen moet beantwoorden.

Dit was mijn resultaat:

Big Five OCEAN persoonlijkheidsttest

Maar wat betekent dit?

- Extraversie: score boven gemiddeld: praatvaardig, sociaal, graag in de omgeving van andere mensen. Avontuurlijk, nemen risico's, beschouwen het leven als een spel en houden van het ervaren van positieve emoties. 

- Aangenaam zijn: hoge score: gemotiveerd om positieve relaties te onderhouden. Empatisch, zorgzaam, minder vooroordelen, verbergen soms hun emoties om beter met anderen te kunnen omgaan. 

Conscentieus:  hoge score: georganiseerd, verantwoordelijk, plichtsbewust. Ze respecteren autoriteit en volgen de regels. Komen op tijd voor vergaderingen.

 Neurotisch:  lage score: emotioneel stabiel. Blijven dicht bij hun emotionele basis. Soms te weinig bewust van emotionele gevaren rondom hen.

Openheid: zeer hoog: houden van kunst, muziek, literatuur. Open voor ervaringen: nieuwe plaatsen, nieuwe mensen, nieuwe belevenissen. Groot inzicht en zeer creatief. Ze houden van intellectuele discussies, hebben meer inzicht in zichzelf,  denken meer na over hun gedachten en gevoelens. Ze zijn goed in nieuwe ideeën.

Oké, dit wist ik nu van mezelf.

Maar weet ik hiermee welke nieuwe beroepskeuze ik kan maken?

Dat was me nog niet duidelijk, dus was er nog een persoonlijkheidstest nodig van eigen bodem die hier meer duidelijkheid zou kunnen brengen.

Beroepskeuzetest KU Leuven (gebaseerd op The Big Five)

ODeze test is gebaseerd op de OCEAN-test of The Big Five, maar heeft een andere manier van vraagstelling. Bovendien is de gebruikte terminologie iets anders: emotionele stabiliteit in plaats van neurotisch, vriendelijkheid in plaats van aangenaam en ordelijkheid in plaats van contentieus. 

Tja, ik kan er niet aan doen, maar ik hou van afkortingen die je woorden doen onthouden, zoals OCEAN.

Met deze woorden kan je weinig nieuwe woorden vormen: E, E, O, V  en nog een O.

De score van deze test was een heel klein beetje anders: 

Beroepskeuzetest

De uitleg in het rapport luidt als volgt:

 • Emotionele stabiliteit: Dat houdt in dat je meestal kalm bent, sterk in je schoenen staat en tegen een stootje kan. Er moet al heel wat gebeuren wil jij gestrest of emotioneel raken.
  • Beroepskeuze: Een hoge score op emotionele stabiliteit is vooral handig in sectoren en beroepen die risico’s en stress met zich mee brengen en waar je een grote verantwoordelijkheid hebt. Voorbeelden van dit soort sectoren zijn defensie, directie, luchtvaart en de zorg. Denk aan beroepen beroepsmilitair, ambulanceverpleegkundige, brandweerman, luchtvaartpiloot, cardioloog of policus.  
  • Mijn vroegere beroepskeuze als ambtenaar die te maken had met openbare veiligheid en studie voor diploma rampenmanagement was dan nog niet zo slecht.
 • Extraversie: hier scoor ik meer introvert. Ik denk dus graag na, kan me in mijn eentje goed vermaken en hou me in een gezelschap iets meer op de achtergrond. Dit lijkt in tegenstelling tot de andere test, maar ik heb beide in mij. Misschien is dat het onderscheid tussen Vicky, de jurist en Bo, de auteur. Naar mijn oordeel hangt het gewoon van de situatie af.
  • Beroepskeuze: Introverte mensen houden van werk waarbij ze heel zelfstandig kunnen opereren,  lekker hun eigen gang kunnen gaan en dingen moeten uitzoeken. Voorbeelden van sectoren die introverte mensen aanspreken zijn de accountancy, wetenschap en technologie. Beroepen zoals programmeur, schrijver, laborant en accountant. 
  • Oké, schrijver, copywriter en website maken, ligt me duidelijk ook. Alleen dat boekhouden, daar ben ik nog niet zo zeker van.
 • Ordelijkheid: hier scoor ik in het midden, dus dat maakt het moeilijker om een beroepskeuze uit te distilleren. Laten we zeggen dat ik op administratief vlak gemiddeld scoor.
  • Beroepskeuze: Aangezien ik in het midden zit, kan dus ook een beroepskeuze als consultant of accountmanager.
 • Vriendelijkheid: Naarmate je meer naar rechts zit met je score, ben je vriendelijker en meegaander. Dat wil zeggen dat je graag anderen helpt, rekening houdt met andermans gevoelens en harmonie in je relaties met anderen belangrijk vindt.
  • Beroepskeuze: vriendelijke mensen houden van werk waarbij ze iets kunnen betekenen voor andere mensen. Voorbeelden van sectoren die vriendelijke mensen aanspreken zijn de gezondheidszorg en het onderwijs. Voorbeelden zijn verpleegkundige, leraar basisonderwijs, dierenverzorger, mediator en huisarts. 
  • Hmm, de mantelzorg heeft dus hier zijn oorsprong, net als het lesgeven.
 • Openheid: Je staat meer open voor nieuwe ervaringen. Dat houdt in dat je nieuwsgierig en open-minded bent, bereid bent om nieuwe dingen te proberen en veel fantasie en ideeën hebt.
  • BeroepskeuzeMensen die open staan voor ervaringen doen graag werk waarin ze nieuwe dingen meemaken, over dingen kunnen filosoferen of inventief kunnen zijn. Hun creativiteit maakt dat ze in veel sectoren en functies kunnen werken. Voorbeelden zijn: een ondernemer die een nieuw bedrijf start, journalist of copywriter, illustrator, loopbaanadviseur of regisseur. 
  • Nu kan je wellicht begrijpen dat dat ik een nieuwe start als een uitdaging beschouw. Freelance copywriter was dus ook niet zo'n slechte keuze.

Als ik dit allemaal bekijk, heb ik in mijn leven al vaak beroepen gekozen die aanleunen bij mijn persoonlijkheidskenmerken. 

Fiscaal jurist is een volgend beroep die in dit plaatje kan passen.

Zie je het zitten om met mij samen te werken?

Neem gerust contact op.

Je weet nu wie ik ben, maar ik weet nog niet wie jij bent.

Je zal je hier kunnen inschrijven op een nieuwsbrief eens ik iets interessants te vertellen heb.